Menüdoboz

KERÁMIA ÉS SZOBRÁSZATI VERSENY 2016

KERÁMIA ÉS SZOBRÁSZATI VERSENY 2016

A verseny időpontja: 2016. április 22-23.

Rendező: Nagy Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1214 Budapest, Simon Bolivár sétány 4-8. Telefon/fax: 06 1/278 278 2 E-mail: amiamk@freemail.hu Honlap: www.csepeliami.mlap.hu

A verseny célja: Az alapfokú művészeti iskolák képző- és iparművészeti ágán a kerámia és szobrászat tanszakon tanuló diákok tehetségének, vizuális gondolkodásának, kifejezőkészségének, plasztikai- és tárgytervező, kivitelező képességeinek, esztétikai igényességének és kreativitásának megismerése, értékelése, értékorientáció.

A verseny jellege, részei: az elődöntő pályázati, a döntő gyakorlati verseny

A verseny fordulói: iskolai válogató, országos forduló (elődöntő és döntő).

Korcsoportok:

I. korcsoport: 2006. június 1-je és 2007. június 1-je között,

II. korcsoport: 2004. június 1-je és 2006. május 31. között,

III. korcsoport: 2002. június 1-je és 2004. május 31. között,

IV. korcsoport: 2000. június 1-je és 2002. május 31. között,

V. korcsoport: 1998. június 1-je és 2000. május 31. között, 

VI. korcsoport: 1998. június 1-je előtt született tanulók.

A felső korhatár a verseny első napjáig be nem töltött 22 év.

Az egyes intézmények az elődöntőbe maximum 30 főt nevezhetnek. Egy tanuló maximum 2 pályamunkával nevezhet.

 A nevezés feltétele, módja: Az elődöntő nevezési lapja a rendező iskola honlapjáról www.csepeliami.mlap.hu letölthető. A pályamunkák dokumentációját postai úton kell megküldeni a rendező intézmény részére. 

ELŐDÖNTŐ A pályamunka tartalmi követelményei: A pályamunka témája szabadon választott.

 A szabadon választott kerámia és/vagy szobrászat műfajban készített alkotás tükrözze a tanuló korosztályának, a tantervi követelménynek megfelelő vizuális ismereteit, plasztikai, technikai felkészültségét és egyéni hangvételét. 

A pályamunkák formai követelményei: a tanulók által készített pályamunkákról több nézetben készült fotódokumentációt (melyek lehetnek jó minőségű printek is, minimum 15 x 21 cm) és a pályamunka leírását kell elkészíteni.

A fotók és a pályamunka leírás maximális mérete: A/4-es. 

A pályamunka leírás tartalmazza: 1. a pályamunkához felhasznált anyagokat, 2. elkészítés technikáját, 3. a témaválasztás vagy gondolati háttér rövid ismertetését. A pályamunka digitális adathordozón nem küldhető be. A pályamunka beküldésének módja: A pályázati anyag tartalmazza: 1. a jeligével és korcsoport számmal ellátott pályamunka fotóját és leírását, (A pályamunkát ábrázoló fotók és leírás hátoldalára csak a jeligét és a korcsoport számát szabad felírni!), 2. azonos jeligéjű zárt borítékban a pályamű készítőjének nevezési lapját, 3. több pályamunka egy nagy borítékban küldése esetén tartalomjegyzéket (alkotások jeligéi a tanuló korcsoportjával együtt).

Figyelem! A tanuló neve nem szerepelhet sem a tartalomjegyzéken, sem a pályamunkán, sem a csomagoláson. 

 

https://www.dropbox.com/s/zu37awve0biju7b/elodonto_nevezesi_lap.docx?dl=0

http://users3.ml.mindenkilapja.hu/users/csepeliami/uploads/elodonto_nevezesi_lap-2.docx

 

A pályamunkák postára adási határideje: 2016. március 1.

A versenybizottság csak a beküldési határidőig feladott pályamunkákat értékeli. A pályamunkákat kizárólag postai úton lehet megküldeni a rendező intézmény részére, az elektronikusan beküldött pályamunkákat a versenybizottság nem értékeli.

A döntőbe jutó versenyzők számát a versenybizottság határozza meg. 2 A rendező iskola a pályamunkák értékelése után a döntőbe jutókról, a döntő programjáról 2016. március 28-án elektronikus levélben értesítést küld a nevező iskoláknak.

DÖNTŐ A döntőben kötelező és szabadon választott feladatokat kell megoldani

 Kötelező feladat: megadott témára agyag tárgy vagy plasztika tervezése, elkészítése. A feladat megoldására adott idő: 4 óra.

Kötelező feladatok korcsoportonként:

I. korcsoport - A helyszínen megismert mesében szereplő figura megformálása.

II. korcsoport - A helyszínen megismert történet szereplőinek megmintázása, minimum kétalakos kisplasztikaként.

III. korcsoport - A helyszínen megismert történet színterének síklapokkal, formákkal való megépítése.

IV. korcsoport - Tárolóedény készítése a helyszínen kiválasztott állatfigura és az edényforma szerves összeépítésével. V. korcsoport - Vízköpő megformálása a helyszínen megismert leírások alapján.

VI. korcsoport - Maszk készítése a helyszínen megismert speciális szempontok alapján. (állat és ember karakter összekapcsolása)

A versenyzők a feladat megoldása során saját mintázó eszközeiket használják. Az agyagot a rendező intézmény biztosítja. 

Szabadon választott feladat: A versenyzők által választható, megjeleníthető témák: a híd, a torony, a kapcsolat, az idő. A helyszínen adott anyagok felhasználásával (drót, papír, hurkapálca) olyan térbeli konstrukció létrehozása, mely kifejezi a fent meghatározott fogalmak egyikét (kapcsolódik a híd, a torony a kapcsolat vagy az idő témájához).

A tanuló által kiválasztott témára készülő alkotás létrehozásához szükséges anyagok minimális mennyiségét biztosítja a rendező intézmény (tanulónként: 2 db. A/2 méretű dipa, 1 m drót, 5 hurkapálca). Amennyiben ennél nagyobb mennyiségű anyagra van szüksége az alkotáshoz, akkor azt a versenyzőnek kell magával hoznia.

A feladat megoldása során nem kötelező mindhárom anyag felhasználása, de ezeken kívül más anyagokat nem használhatnak. A tanulók az alapanyagokat csak előkészítetlenül, felvágatlanul hozhatják magukkal. Természetesen, a helyszínen szabadon alakíthatják, vághatják, szabhatják, tűzhetik, ragaszthatják a papírt, drótot, hurkapálcát.

Az alapanyagok alakításához szükséges eszközöket szintén a versenyzők hozzák magukkal. (pl.: olló, snitzer, vonalzó, körző, tűzőgép, ragasztó, ragasztó pisztoly, különböző fogók, miltonkapocs, stb.)

A feladat megoldására adott idő: 4 óra. A verseny helyezései, díjai: a versenybizottság minden kategóriában, korcsoportonként I., II., III. helyezést és különdíjat adhat ki.

Az eredményhirdetés ideje: 2016. április 23. Az elődöntőre beküldött és a döntőn készített alkotásokat a rendező intézmény nem küldi vissza, de az eredményhirdetés után, vagy legkésőbb 2016. május 31-ig, időpont egyeztetés alapján elvihető. A versenyzők és kísérő tanáraik utazásáról és részvételének egyéb feltételeiről (szállás, étkezés) a nevező intézmény gondoskodik.

A versenyen nevezési díj nincs! További tájékoztatás a rendező intézménytől az amiamk@freemail.hu e-mailben, vagy 1-278-27-82 telefonszámon.

Naptár